Gravesøknader i Kvæfjord kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kvæfjord kommune

Graving i Kvæfjord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.kvafjord.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Dokumentbestilling

Innsynsbestilling

Du har bedt om innsyn i sak 18/171 hos saksbehandlende enhet Kvæfjord kommune - Veg. Ingen opplysninger er untatt offentligheten, men innsyn må likevel bestilles.

vilkår og betingelser